Strategia rozwoju usług społecznych opublikowana w Monitorze Polskim

· PRAWO,INFO

W dn. 10 sierpnia 2022 r. "Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030" została opubikowana w Monitorze Polskim (M.P. z 2022 r., poz. 767).

Strategia ma status polityki publicznej i została przyjęta przez Radę Ministrów w dn. 15 czerwca 2022 r.