Rada Ministrów za przyjęciem Strategii rozwoju usług społecznych

· PRAWO

7 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z
perspektywą do 2035 r.).

"Głównym celem Strategii rozwoju usług społecznych jest deinstytucjonalizacja, czyli przechodzenia od opieki o charakterze instytucjonalnym do opieki świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie
przyjęcia strategii" - możemy przeczytać w serwisie gov.pl

Link do pełnego artykułu tutaj.news