Konsultacje projektu Wytycznych dotyczących realizacji projektów EFS+ w regionalnych programach na lata 2021-2027

 

· PRAWO

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej właśnie ogłosiło konsultacje społeczne projektu Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027. 

Dokument ten zawiera kluczowe dla deinstytucjonalizacji zapisy, w tym definiuje deinstytucjonalizację, opiekę instytucjonalną, usługi w społeczności lokalnej, mieszkalnictwo wspomagane.

Wskazuje, co można a czego nie można finansować ze środków EFS oraz wyznacza minimalne standardy świadczenia niektórych usług. Na bazie tego dokumentu przez najbliższych 7 lat Instytucje Zarządzające Funduszami Europejskimi będą ogłaszać nabory wniosków w swoich regionach. Warto wziąć udział w konsultacjach, które potrwają do 2 grudnia 2022.

Uwagi można zgłaszać przez formularz.