Raport NIK o wsparciu systemu pieczy zastępczej w procesie deinstytucjonalizacji

· RAPORT

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport pt. „Wsparciesystemu pieczy zastępczej w procesie deinstytucjonalizacji”. Zdaniem NIK zbyt mała liczba kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych wynika przede wszystkim z niedostatecznego wsparcia państwa dla istniejących rodzin zastępczych.

Kontrola wykazała, że minister do spraw rodziny nie dofinansowywał lokalnych programów wspierania rodziny i pieczy zastępczej, nie opracowywał programów rządowych, a prace nad nowelizacją ustawy o pieczy zastępczej trwały prawie 4 lata. Zmiana przepisów nie dała rodzinom zastępczym oczekiwanej gwarancji stabilnego zatrudnienia, a wynagrodzenie po podwyżce tylko nieznacznie przekraczało płacę minimalną. – czytamy w komunikacie NIK.

Pełna wersja raportu dostępna jest tu: