Nagranie webinarium: Usługi społeczne i deinstytucjonalizacja w Wytycznych EFS+

· INFO,WYDARZENIE

Publikujemy nagranie webinarium: Usługi społeczne i deinstytucjonalizacja w Wytycznych EFS+, które odbyło się 4 kwietnia 2023.

W trakcie webinarium była mowa o:

  • Kluczowych definicjach, w tym deinstytucjonalizacji, opieki instytucjonalnej, usług w społeczności lokalnej
  • Podstawowych zasadach realizacji wsparcia na rzecz rozwoju usług społecznych, w tym wsparcia dla centrów usług społecznych
  • Preferencjach dla podmiotów ekonomii społecznej przy realizacji usług społecznych
  • Kluczowych różnicach między Wytycznymi EFS 2014-2020 a Wytycznymi EFS+ w obszarze usług społecznych
  • Zmianach, które nastąpiły w Wytycznych EFS+ w wyniku konsultacji.

 

Prezentacja: Usługi społeczne i deinstytucjonalizacja w Wytycznych dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - POBIERZ

Ekspertami podczas webinarium byli:

  • Łukasz Mikulec – Naczelnik Wydziału Rynku Pracy i Integracji Społecznej  w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
  • Joanna Bogaj-Maciejewska - Główna specjalistka w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Odpowiada za koordynację oraz monitorowanie wsparcia w zakresie usług społecznych i
    deinstytucjonalizacji z EFS+.