NIEPEŁNOSPRAWNI.pl | Czy reforma DPS oznacza ich likwidację?

· ARTYKUŁ

O potrzebie rozwoju usług społecznych, aprzede wszystkim lokalnego (środowiskowgo) systemu usług i ich koordynacji oraz o tym czy czeka nas likwidacja DPS rozmawiano podczas konferencji "Czy deinstytucjonalizacja to likwidacja instytucji?" zorganizowanej przez Fundację Libertatem, która odbyła się 7 września 2021 r.

Relację z konferencji przygotował portal niepełnosprawni.pl

Czy domy pomocy społecznej czeka likwidacja? Czy ich pracownicy i mieszańcy trafią na bruk? Takie obawy często pojawiają się przy okazji procesu deinstytucjonalizacji. Jednak, to nie tego procesu trzeba się bać, ale… jego braku.

50-letni pan Marek jest osobą z niepełnosprawnością intelektualną i był uczestnikiem warsztatu terapii zajęciowej. Warsztat był dla niego ważnym miejscem – miał tam znajomych i przyjaciół, a całe jego życie toczyło się wokół tamtejszych zajęć. Po śmierci brata Marek trafił do domu pomocy społecznej. Tym samym stracił dom, w którym się wychowywał; stracił kontakt z przyjaciółmi, kolegami i koleżankami, ale też z lekarzami znającymi go od dziecka; stracił kontakt z kościołem, który znał od dziecka. Koszt utrzymania Marka w DPS-ie to 5200 złotych miesięcznie. Takich osób jak on są tysiące. I to właśnie z myślą o nich konieczne jest stworzenie systemu alternatywnego dla wielkich zamkniętych placówek.

źródło: http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/1859709?fbclid=IwAR1_2yyc9S3H9dcQqkzwg8fD0mlSOXnIbJLM2Cv_NaoCtqCavpLp7EPVU0M