NGO.pl | Jaka deinstytucjonalizacja? Przede wszystkim dostępne usługi blisko człowieka

Agnieszka Deja, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

· PRAWO,ANALIZA

Projekt „Strategii rozwoju usług społecznych”, którą Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prekonsultowało (chowając do szuflady wersję strategii wypracowanej przez zespół z udziałem strony społecznej) zakłada, że okres ich programowania miałby trwać przez najbliższych 19 lat! Co oznacza, że wdrażanie wypracowywanych przez najbliższe dwie dekady rozwiązań miałoby rozpocząć się w 2040 roku! Chcemy czekać na to tyle kolejnych lat?

Generalnie sprawa dotyczy wielu osób, np. Ciebie za 20 lat

Przede wszystkim warto zatrzymać się nad sama kwestią deinstytucjonalizacji. „De… co? Jaka deinstytucjonalizacja? Co to jest ta deinstytucjonalizacja?” – pytają niektórzy o to, co oznacza to trudne słowo. 

To nic innego jak alternatywa dla domów pomocy społecznej i innych ośrodków długoterminowej opieki całodobowej. A jak alternatywa, to co? W tym wypadku chodzi o odwrócenie tendencji do „koszarowania ludzi” w instytucjach stacjonarnych (całodobowych), w których trudno toczyć życie tak, jak u siebie w domu. 

O jakie grupy osób chodzi, gdy mówimy o deinstytucjonalizacji? 

Żródło: https://publicystyka.ngo.pl/jaka-deinstytucjonalizacja-agnieszka-deja-przede-wszystkim-dostepne-uslugi-blisko-czlowieka