NGO.pl | Co z deinstytucjonalizacją? Rząd ma strategie

Mateusz Różański dla niepelnosprawni.pl

· ANALIZA

Około 1/3 polskich seniorów wymaga codziennej opieki, z tego połowa – przez całą dobę. Ta skala pokazuje, jak bardzo potrzebny jest w Polsce rozwój usług społecznych z myślą o seniorach, ale też osobach z niepełnosprawnością wymagających całodobowej opieki. Właśnie tej tematyce było poświęcone wspólne posiedzenie sejmowych komisji: Polityki Senioralnej, Polityki Społecznej i Rodziny i Polityki Senioralnej, które odbyło się 12 stycznia 2022 r.

Posiedzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Koalicji „Na Pomoc Niesamodzielnym”. W jego trakcie przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i Ministerstwa Zdrowia przedstawili plany dotyczące rozwoju usług społecznych, szczególnie tych realizowanych w środowisku lokalnym.

Ministerstwo planuje zdrową przyszłość

– Przyjęliśmy jako rząd strategię „Zdrowa Przyszłość”. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 rokuotwiera się w nowej karcie, a w niej całą część dotyczącą opieki nad osobami starszymi – tłumaczył wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. – W ramach tej strategii najważniejsza jest poprawa zdrowia i jakości życia będzie u osób starszych i opiekunów i umożliwienie jak najdłuższego niezależnego życia w społeczności lokalnej – zaznaczył wiceminister.

Bliżej pacjenta

Przedstawiciel resortu zdrowia podkreślił, że celem tej strategii jest też deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych i rozwijanie usług środowiskowych.

– Wszystkie państwa idą w tym kierunku, by jak najdłużej utrzymać sprawność osób w wieku podeszłym i jak najdłużej utrzymać samodzielność tych osób i tych, które się nimi opiekują – bo widzimy, że opiekunowie też są coraz starsi. Te działania koncentrują się głównie na rozwijaniu środowiskowych i domowych form opieki długoterminowej  także opieki hospicyjnej i paliatywnej a także opieki nad osobami z chorobami mózgu związanymi z zaburzeniami pamięci – objaśniał wiceminister Miłkowski.

 

 żródło: https://publicystyka.ngo.pl/co-z-deinstytucjonalizacja-rzad-ma-strategie