Rekomendacje Krajowe w zakresie rozwoju usługi społecznych i deinstytucjonalzacji

· ANALIZA,PRAWO

 

Publikujemy "Rekomendacje Krajowe wzakresie wdrażania Strategii deinstytucjonalizacji", wypracowane podczas trzech spotkań w okresie luty-kwiecień 2022 roku,

Mamy nadzieję, że posłużą one uruchamianiu stabilnych fundamentów do dalszego rozwoju usług społecznych i udziału w nich na zasadach partnerskich sektora pozarządowego.

Jest to nasza odpowiedź napotrzebę rozwijania usług społecznych i udziału w nich sektora społecznego, po to aby z jednej strony wspierać proces przejścia z opieki instytucjonalnej do
usług świadczonych w środowisku, z drugiej uczestniczyć podmiotowo w realizacji
polityki spójności UE, gdzie w nowym okresie programowania EFS+ przewidziano
szczególne miejsce dla usług społecznych w nurcie deinstytucjonaliza

Rekomendacje Krajowe - POBIERZ