Rekomendacje Krajowe w zakresie rozwoju usługi społecznych i deinstytucjonalzacji

· NEWS,PUBLIKACJA

 

Dzięki ich wiedzy idoświadczeniu, Rekomendacje Krajowe wzakresie wdrażania Strategii deinstytucjonalizacji , wypracowane podczas trzech spotkań w okresie luty-kwiecień 2022 roku, posłużą uruchamianiu stabilnych fundamentów do dalszego rozwoju usług społecznych i udziału w nich na zasadach partnerskich sektora pozarządowego. 

Jest to nasza odpowiedź napotrzebę rozwijania usług społecznych i udziału w nich sektora społecznego, po to aby z jednej strony wspierać proces przejścia z opieki instytucjonalnej do
usług świadczonych w środowisku, z drugiej uczestniczyć podmiotowo w realizacji
polityki spójności UE, gdzie w nowym okresie programowania EFS+ przewidziano
szczególne miejsce dla usług społecznych w nurcie deinstytucjonaliza

Rekomendacje Krajowe - POBIERZ

 

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly