Potrzeby osób z niepełnosprawnością w kontekście instrumentów włączenia społecznego

Raport w ramach projektu "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych"

· RAPORT

Co o kwestiach mieszkalnictwa mówią osoby z niepełnosparwnością, ich rodziny, opiekunowiei osoby z instytucji wspierających je?

W ramach projektu "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" przeprowadzono diagnozę potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Był to etap, na którym najbardziej intensywnie toczyły się zadania badawcze i zbieranie informacji od zainteresowanych. Jest już dostępnt raport z badań.

Art. 19 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych przypomina, że osoby te, jako suwerenne podmioty, powinny mieć możliwość wyboru miejsca zamieszkania i podjęcia decyzji co do tego, gdzie i z kim będą mieszkać, na zasadzie równości z innymi osobami. To stwierdzenie wymaga rewizji dotychczasowego sposobu myślenia o mieszkalnictwie osób z niepełnosprawnością i przemodelowania systemu tak, by znieść dominację instytucjonalnych form mieszkalnictwa na rzecz wspierania samodzielności osób z niepełnosprawnością.

"(...) Według dyskutantów dostępne instytucjonalne formy opieki całodobowej nie są bowiem rozwiązaniem zapewniającym prawo do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością. Wskazywano na problem związany z brakiem indywidualizacji wsparcia i bardzo ograniczoną autonomią w podejmowaniu aktywności. Deinstytucjonalizacja powinna następować, jednak z uwzględnieniem istniejących rozwiązań oraz poszanowaniem i zapewnieniem osobom z niepełnosprawnością wyboru formy wsparcia. Zapewnienie opieki instytucjonalnej powinno być uzależnione od zapewnienia rozwiązań pozainstytucjonalnych w środowisku lokalnym." - możemy przeczytać w raporcie. 

 

źródło: http://www.wlaczeniespoleczne.pl/uploads/raport/4_diagnoza.pdf