Osoby dorosłe z problemami zdrowia psychicznego i ich otoczenie - potrzeby i formy wsparcia w środowisku

 

· WYDARZENIE

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium: Osoby dorosłe z problemami zdrowia psychicznego i ich otoczenie - potrzeby i formy wsparcia w środowisku.

Podczas webinarium była mowa o:

  • polskim modelu instytucjonalnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla osób dorosłych,
  • deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych (od szpitala do opieki środowiskowej),
  • Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych,
  • Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego w Wielkopolsce,
  • problemach i wyzwaniach, z którymi musimy się zmierzyć (reforma – praktyka – rzeczywistość)
  • szansach wsparcia procesu deinstytucjonalizacji usług z zakresu opieki psychiatrycznej dla osób dorosłych ze środków UE.

Webinarium odbyło się w ramach projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.