NGO.pl | Podpisz apel w sprawie Strategii Deinstytucjonalizacji

· APEL

Zachęcamy organizacje pozarządowe i instytucje do wsparcia Apelu jako wspólnego stanowiska organizacji, które pracowały przy Strategii oraz tych, które uważają, że to słuszny kierunek zmian. Mamy nadzieję, że będziemy mogli racjonalnie i merytorycznie rozmawiać, szukając precyzyjnych i właściwych rozwiązań, które pozwolą uczynić Strategię dokumentem planującym rzeczywistą i trwałą zmianę społeczną. Podpisy zbieramy do 31 lipca 2021.