Analiza skali potrzeb i niezbędnych zmian w ramach procesu deinstytucjonalizacji

dr Izabela Grabowska, dr Szymon Wójcik dla Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS

· ANALIZA

O tym  ile może nas kosztować deinstytucjonalizacja w odniesieniu do róznych modeli wsparcia dla kluczowych grup odbiorców, jaka potencjalnie jest skala potrzeb w zakresie zapewnienia wsparcia już dziś i w pespektywie do 2035 r. i ile mogą wynosić koszty zaniechania działań w obszarze deinstytucjonalizacji można przeczytać w "Analizie skali potrzeb i niezbędnych zmian w ramach procesu deinstytucjonalizacji" autorstwa dr Izabeli Grabowksiej i dr Szymona Wójcika przygotowanej dla Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS.

Punktem wyjścia do analiz zapotrzebowania na wsparcie w środowiskach lokalnych w ramach procesu deinstytucjonalizacji jest identyfikacja modeli wsparcia dla róznorodnych grup odbiorców, którzy cechują się odrębną specyfiką (osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzież objęta pieczą zastępczą, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z zaburzeniami psychicznymi). Wsparcie środowiskowe dla każdej z tych grup będzie miało innych charakter, dostosowany do ich specyfiki. Niemniej jednak można wyróżnić pewne wspólne cechy wszystkich modeli wsparcia, które w sposób schematyczny pokazują kierunek proponowanych zmian.

Kolejny krok  to identyfikacja populacji potencjalnie potrzebujących wsparcia obecnie i w przyszłości - w perspektywie do 2035 r. Na tej podstawie dla każdego modelu wsparcia zostały oszacowane koszty deinstytucjonalizacji oraz koszty jej zaniechania.