Rzecznik Praw Obywatelskich zabrał głos w sprawie "Strategii rozwoju usług społecznych na lata 2021-2035"

· PRAWO,ANALIZA
  • Strategia powinna mieć na celu włączenie w społeczność lokalną grup najbardziej narażonych na wykluczenie
  • Chodzi m.in. o: dzieci, seniorów, osoby z niepełnosprawnościami, ludzi w kryzysie psychicznym czy w kryzysie bezdomności 
  • Głos każdej z tych grup w ramach prowadzonych prac musi być uwzględniony
  • Plany wymagają poszanowania przyrodzonej godności, autonomii i niezależności osoby oraz zapewnienia jej pełnego i skutecznego udziału w społeczności

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji ws. projektu „Strategii rozwoju usług społecznych, polityka publiczna na lata 2021-2035”, Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia minister rodziny i polityki społecznej Marlenie Maląg uwagi z perspektywy niezależnego organu do wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, którą to funkcję wykonuje RPO.

Proces deinstytucjonalizacji systemu wsparcia jest szczególnie istotny z perspektywy osób z niepełnosprawnościami. Od dawna odmawia się im możliwości dokonywania osobistych wyborów i sprawowania kontroli we wszystkich dziedzinach życia. Zmiany powinny uwzględniać uwagi wobec Polski kierowane przez Komitet ONZ ds. praw osób z niepełnosprawnościami oraz  głos samych osób z niepełnosprawnościami i ich organizacji.

Strategia powinna mieć na celu przede wszystkim włączenie w społeczność lokalną grup najbardziej narażonych na wykluczenie. Wykluczenie społeczne wiąże się ze stygmatyzacją, segregacją i dyskryminacją, Konkretne plany w tym zakresie wymagają poszanowania przyrodzonej godności, autonomii i niezależności osoby oraz zapewnienia jej pełnego i skutecznego udziału w społeczności. 

Strategia odnosi się do takich grup jak: dzieci, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w kryzysie psychicznym, osoby w kryzysie bezdomności. Istotne jest, aby głos każdej z tych grup w ramach prowadzonych prac został uwzględniony. 

- Ogromnie liczę na to, że podjęte działania na rzecz deinstytucjonalizacji przyczynią się do przełamania stanu, który Komitet ONZ określił jako „krytyczna stagnacja” i pozostaną one zgodne z postanowieniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – pisze Marcin Wiącek. Zdaje sobie sprawę, że gruntowna przebudowa świadomości i stworzenie kompleksowych rozwiązań prawno-instytucjonalnych wymaga czasu. Zdecydowane działania potrzebne są jednak już teraz.

źródło: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-deinstytucjonalizacja-strategia-rozwoju-uslug-spolecznych-mrips?fbclid=IwAR2eIe6bi0v0735hRAsuc5YrCV5y6p6_EQJbexop9tzo8Bs3N3jwcxYqGWk